Nábor nových žáků do oddělení CVRČCI 2019/2020

 

HUDEBNÍ ATELIÉR

Mgr.Pavla Kratochvíla

šk.rok 2019/2020

přijímá nové děti ve věku od 3 let do přípravné hudební výchovy, kde probíhá výuka hrou, založená na komplexním rozvoji dítěte, jeho hudebních, rytmických i pohybových dispozic.

Dle individuálních schopností a fyzické vyspělosti začínají děti v druhém pololetí hrát na zvolený hudební nástroj.

Mohou si vybírat z těchto oborů: hra na klavír, na zobcovou flétnu, klarinet a kytaru.

Můžete se k nám přijít i s dětmi podívat každou středu a pátek v době od 16:15 hod. do 17:00 hod., kdy probíhá výuka malých muzikantů.

Pokud zrovna v tuto hodinu nemůžete, navštivte nás kdykoliv v době od 13:00 do 17: 00 hod.

Sídlíme na Sokolovně v Pohořelicích, Tyršova 560.

Kontaktovat můžete p. uč. Kratochvílovou –

tel.číslo: 603 588 941, která tyto děti každoročně vede.