ŠKOLNÉ V ROCE 2018/2019

Vzhledem ke stále narůstajícím nákladům na provoz Hudebního ateliéru, jsme po několika letech, kdy jsme drželi školné na stejné úrovni, nuceni od září 2018 školné zvýšit. Bohužel ani po tomto kroku, který jsme odkládali jak jen to bylo možné, nebude Hudební ateliér finančně soběstačný a musí tak i nadále doufat v přízeň města Pohořelice i okolních obcí, bez jejichž příspěvků bychom nemohli fungovat.

Školné v individuální výuce se zvyšuje o 150 Kč na 800 Kč za měsíc, ve skupinové – CVRČCI o 100 Kč na 400Kč za měsíc.     

Sbor RADOST – školné zůstává ve stejné výši jako v loňském roce.

Úhrada školného probíhá 2 krát ročně vždy na celé pololetí. Nejlépe v hotovosti oproti pokladnímu dokladu a to do konce září za I. pololetí a do konce února za II. pololetí.

Malé srovnání:

Nejnižší školné za soukromou výuku hry na hudební nástroje v nejbližším okolí začíná na částce 1 200Kč za měsíc.